Fase 0

Logo provincie Noord Brabant Logo waterschap Aa en Maas Logo De Vaart

Fase 0 | Januari – augustus 2015

Voorbereidende werkzaamheden (januari tot augustus 2015)

Deze fase bestaat uit het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden zoals: de aanleg van opstelstroken voor de verbetering van de doorstroming van het autoverkeer, het nemen van compenserende maatregelen ten behoeve van flora & fauna, het verrichten van archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE).