Fase 1

Logo provincie Noord Brabant Logo waterschap Aa en Maas Logo De Vaart

Fase 1 | September 2015 – januari 2016

Aanleg van de nieuwe parallelweg (augustus 2015 tot januari 2016)

In september starten we met de aanleg van een doorgaande fietsroute aan de zuidzijde van de Zuid Willemsvaart. Vanaf medio oktober is de fietsroute open. Verder starten we met de aanleg van het Dynamisch Beekdal. Ook verleggen we kabels en leidingen langs de parallelweg om de parallelweg uiteindelijk op te schuiven. Deze werkzaamheden zijn uiteindelijk in september 2016 gereed. De parallelweg blijft open voor lokaal (bestemmings)verkeer. Verder staat voor begin september 2015 het slopen van panden langs de N279 ingepland. Hierbij houden we rekening met de aanwezige vleermuizen. Het huidige verkeer op de N279 blijft rijden waar het nu ook rijdt.