Wat betekent het voor mij?

Logo provincie Noord Brabant Logo waterschap Aa en Maas Logo De Vaart

Wat betekent het voor mij?

In opdracht van provincie Noord-Brabant realiseert combinatie de Vaart de verbreding van de N279 Noord tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel van één naar twee rijstroken van beide verbindingen. Gedurende de werkzaamheden blijft de doorstroming van het autoverkeer op de N279 gewaarborgd.

Combinatie de Vaart neemt diverse maatregelen om de bouwhinder voor de weggebruiker en omwonenden te beperken. Zo rijdt het bouwverkeer bijvoorbeeld niet over de N279 en de aanvoer van 65% van de materialen gebeurt vanaf oktober 2015 per schip. Direct betrokkenen informeren wij in een persoonlijk gesprek of per brief. Ondanks deze maatregelen kunt u hinder van de werkzaamheden ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u op- en aanmerkingen of aanvullende vragen over de bouwwerkzaamheden? Neem gerust contact met ons op.