Archeologie

Logo provincie Noord Brabant Logo waterschap Aa en Maas Logo De Vaart

Archeologie

In het toekomstig tracé van de N279 vinden weinig bodemverstorende ingrepen plaats. Wel wordt de bovengrond verwijderd en nieuwe bermsloten gegraven.

In het toekomstig tracé van de N279 zijn drie archeologische locaties met mogelijk nederzettingresten, te weten Beekveld bij Berlicum, Kapelstraat bij Middelrode en Heeswijkseweg bij Heeswijk-Dinther. RAAP Archeologisch Adviesbureau doet hiervoor proefsleuvenonderzoek. Bij waardevolle vondsten wordt in overleg met de archeoloog van de provincie Noord-Brabant bepaald welke vervolgactie noodzakelijk is.

Het grondverzet in het Dynamisch Beekdal vindt grotendeels plaats onder archeologische begeleiding van RAAP. De vorm van de begeleiding, intensief of extensief, is afhankelijk van de archeologische verwachtingswaarden binnen het Beekdal. Klik hier voor meer informatie.