Flora en Fauna

Logo provincie Noord Brabant Logo waterschap Aa en Maas Logo De Vaart

Flora en Fauna

Omdat er in het projectgebied een aantal beschermde planten- en diersoorten voorkomen, is het project N279 Noord begeleid door ecologen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de flora en fauna. Hierbij is in kaart gebracht welke maatregelen Combinatie de Vaart neemt om de natuur zo min mogelijk te beïnvloeden. Dit zijn:

  • Bouw van twee vleermuishotels;
  • Ophangen van vleermuiskasten
  • Ophangen van huismuskasten;
  • Plaatsen van een dassenraster

Elk deel waar werkzaamheden opstarten, is door de ecoloog van Combinatie de Vaart gecontroleerd op onverwachte of nieuwe aanwezige beschermde flora en fauna. Als er geen bijzonderheden zijn aangetroffen, is dat deel van het traject vrijgegeven. Wanneer er wel bijzonderheden zijn aangetroffen, zoals een broedende vogel, gelden er vastgestelde te nemen maatregelen.

Het Brabants Dagblad heeft een artikel gemaakt over één van de flora- en faunawerkzaamheden van Combinatie de Vaart. Dat artikel vindt u hier .

N279 Noord - vleermuiskast