Planning

Logo provincie Noord Brabant Logo waterschap Aa en Maas Logo De Vaart

Tijdens de werkzaamheden aan de N279 Noord, die plaatsvinden over een lengte van circa 14 km, blijft het verkeer doorrijden. De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden zijn samengevoegd. Concreet geeft dit de volgende planning:

Dynamisch Beekdal

De werkzaamheden die de Aa weer laten meanderen, starten in september 2015 en duren tot maart 2017. De fietsbrug en het bijbehorende fietspad over het nieuwe Aa-veld is medio juli 2016 gereed.

Fase 0

Voorbereidende werkzaamheden (januari tot augustus 2015)

Deze fase bestaat uit het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden zoals: de aanleg van opstelstroken voor de verbetering van de doorstroming van het autoverkeer, het nemen van compenserende maatregelen ten behoeve van flora & fauna, het verrichten van archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE).

Fase 1

Aanleg van de nieuwe parallelweg (augustus 2015 tot januari 2016)

In september starten we met de aanleg van een doorgaande fietsroute aan de zuidzijde van de Zuid Willemsvaart. Vanaf medio oktober is de fietsroute open. Verder starten we met de aanleg van het Dynamisch Beekdal. Ook verleggen we kabels en leidingen langs de parallelweg om de parallelweg uiteindelijk op te schuiven. Deze werkzaamheden zijn uiteindelijk in september 2016 gereed. De parallelweg blijft open voor lokaal (bestemmings)verkeer. Verder staat voor begin september 2015 het slopen van panden langs de N279 ingepland. Hierbij houden we rekening met de aanwezige vleermuizen. Het huidige verkeer op de N279 blijft rijden waar het nu ook rijdt.

Fase 2

Bouw noordbaan en restant parallelweg (augustus 2015 tot september 2016)

Vanaf augustus 2015 starten we met de realisatie van de nieuwe noordbaan. Tegelijkertijd maken we  de aansluitingen bij Berlicum (start augustus 2015), Middelrode (start augustus 2016) en Heeswijk Dinther (start juni 2016). Omdat de definitieve aansluitingen ongelijkvloers zijn, starten we vanaf oktober 2015 met de aanleg van de benodigde viaducten en bruggen. Het verkeer rijdt over de huidige N279 en nieuwe parallelweg.

Fase 3

Omzetten verkeer N279 naar nieuwe noordbaan en bouw zuidbaan (=huidige N279) (juli 2016 tot december 2016)

In deze fase gaat het huidige verkeer op de nieuwe noordbaan rijden. De bestaande weg komt vrij om deze aan te passen tot de nieuwe zuidbaan. Deze werkzaamheden starten begin juli 2016. Aanpassingen van de aansluiting naar de snelweg A50 vinden plaats van januari 2016 tot en met juli 2016. Eventuele afsluitingen van de op- en afritten communiceren wij ruim op tijd.

De werkzaamheden aan de zuidbaan zijn op 23 december 2016 afgerond. Het verkeer rijdt dan met twee rijstroken in elke richting tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel.

In het najaar van 2016 werkt Combinatie de Vaart ook aan het projectdeel tussen de A2 en de Nijvelaar. Dit betreft vooral de werkzaamheden aan de kabels en leidingen en de rotonde op de Beusingsedijk.

Fase 4

Openstellen N279 met 2×2 rijstroken en uitvoeren afrondende werkzaamheden

Vanaf januari tot en met maart 2017 zijn er afrondende werkzaamheden ten aanzien van de landschappelijk inrichting rondom de N279. De aansluitende wegen passen we aan op de definitieve eindsituatie. Daarbij voorzien we de beide rijbanen van een extra laag asfalt.
Vanaf januari 2017 werkt Combinatie de Vaart ook verder aan het gedeelte van het werk tussen de A2 en de Nijvelaar. Deze werkzaamheden duren uiteindelijk tot november 2017. Dan is een nieuw viaduct gerealiseerd bij De Brand en is met name de op- en afrit aan de westzijde van de A2 aangepast. Meer informatie over de planning van dit deel van het project verwacht Combinatie de Vaart in oktober 2016 gereed te hebben.