Voorbereiding

Logo provincie Noord Brabant Logo waterschap Aa en Maas Logo De Vaart

Voorbereiding

Voordat er daadwerkelijk gestart wordt met de verbreding van de N279 en de aanleg van het Dynamisch Beekdal Aaveld en Hersend zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de ruimte die nodig is voor de wegverbreding vrij is van obstakels.

Combinatie de Vaart voert onder andere archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) uit. Ook is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Hiervoor zijn compenserende maatregelen getroffen. Verder zijn de kabels en leidingen in de ondergrond in kaart gebracht en verleggingen hiervan zijn voorbereid met de netbeheerders. De vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van het project zijn aangevraagd.